Sinh hoạt CLB tiếng Anh tháng 05/2015 - Bí quyết tự tin trước nhà tuyển dụng

Cập nhật : 24-05-2015

TỰ TIN TRƯỚC NHÀ TUYỂN DỤNG
Câu lạc bộ Tiếng Anh là hoạt động ngoại khóa thường kỳ của TTNN Broad Way mỗi tháng 1 lần, nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh cũng như sự giao lưu giữa các thành viên.

Sinh Hoạt Câu Lạc Bộ Tiếng Trung Tháng 5

Lần đâu tiên một Câu lạc bộ Tiếng Trung được thành lập tại Broad Way, hoạt động do Giáo viên người Hoa làm chủ nhiệm, đã làm các bạn thành viên vô cùng hào hứng và thích thú.


Kết Quả TEST TOEIC ngày 16/05/2015 Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Broad Way

Kết quả Test Toeic ngày 16/05/2015. Chúc mừng 06 bạn có điểm thi cao nhất nhận được học bổng 50% học phí các khóa học tại Trung Tâm.

Thi thử Cambridge - Nhận học bổng bán phần

Thí sinh đạt giải nhất của mỗi cấp độ sẽ nhận được học bổng toàn phần.

Thí sinh giải nhỉ sẽ nhận được học bổng 50%, và giải ba sẽ nhận được học bổng 30% tại trung tâm.

Vị trí bản đồ