Summer Fantasy 2014: Dã ngoại ngày 11/7/2014

Cập nhật : 12-07-2014

Ngày 11.07 Trung tâm ngoại ngữ Broad Way đã tổ chức thành công chuyến dã ngoại tại Biển Đông Resort cho các lớp bán trú Hè Summer Fantasy 2014.

Kết quả thi kết khóa lớp Anh Văn Giao Tiếp học sáng thứ 2-6 lúc 8h30-10h30

Kết quả thi kết khóa lớp Anh Văn Giao Tiếp học sáng thứ 2-6 lúc 8h30-10h30

Kết quả thi kết khóa lớp Anh Văn Tổng Quát tối thứ 2-4 lúc 19h-21h

Kết quả thi kết khóa lớp Anh Văn Tổng Quát (GE) tối thứ 2-4 lúc 19h-21h

Kết quả thi Cambridge, rinh học bổng

Ngày 05.01.2014 Trung tâm Ngoại Ngữ Broad Way đã tổ chức thành công chương trình "Thi Cambridge, rinh ngay học bổng".

ĐÓN TRUNG THU CÙNG BROAD WAY

ĐÓN TRUNG THU CÙNG BROAD WAY (19/09/2013)

Vị trí bản đồ