Kết quả thi kết khóa lớp Anh Văn Giao Tiếp Tối 2-4-6 17h30 - 19h Cô Thiên An

Cập nhật : 07-01-2015

Kết quả thi kết khóa lớp Anh Văn Giao Tiếp Tối  2-4-6  17h30 - 19h

KẾT QUẢ BỐC THĂM PHIẾU DỰ THƯỞNG NGÀY 31/12

Chương trình "Khuyến mãi tưng bừng chào mừng năm học mới" được TTNN Ngoại Ngữ Broad Way tổ chức từ ngày 01/08/2014  đến ngày 31/12/2014. 

Kết quả thi kết khóa lớp Anh Văn Tổng Quát GE1 3-5-7 lúc 17h30-19h

Kết quả thi kết khóa lớp Anh Văn Tổng Quát GE1 3-5-7 lúc 17h30-19h

ĐĂNG KÝ THEO KẾ HOẠCH CỦA BẠN !!!

--- GIẢM 40% HP - chỉ còn 780.000/khóa ---
TIẾNG ANH - TIẾNG TRUNG - TIẾNG HÀN - TIẾNG NHẬT

Vị trí bản đồ