»  LIÊN HỆ
Cơ Sở 1 : 234 Ngũ Hành sơn - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng  Tel: 02363.911.999 - Email: ngoaingubroadway@gmail.com
Cơ sở 2 : 601 Tôn Đức Thắng - Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng       Tel: 02363.736.999 - Email: ngoainguquoctebroadwaycs2@gmail.com
Cơ sở 3 : 376 Ngũ Hành Sơn - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng   Tel: 01222.911.999 - Email: ngoaingubroadway@gmail.com
Cơ sở 4 : 129 Phạm Tứ - Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng                     Tel: 01292.911.999 - Email: ngoaingubroadwaycs4@gmail.com
Cơ sở 5 : 232 Ngũ Hành Sơn - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng   Tel: 02363.836.999 - Email: ngoaingubroadway@gmail.com 
Fanpage
 

GỞI YÊU CẦU VỀ VĂN PHÒNG BROADWAY

Vị trí bản đồ