Tin tức & sự kiện

KHAI GIẢNG CÁC KHÓA TIẾNG HÀN THÁNG 8

Cập nhật ngày : 08-08-2015

Lớp Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 Học Tối 2-4 lúc 18h-20h Cô Thảo

Lớp Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 Học Tối 3-5 lúc 19h-21h Thầy Vũ

Lớp Tiếng Hàn Sơ Cấp 1 Học Tối 2-4-6 lúc 17h30-19h Thầy Vũ
 
Lớp Tiếng Hàn Sơ Cấp 2 Học Sáng 3-5 lúc 08h-10h Cô Thảo
 

KHÁT NHÂN LỰC TIẾNG HÀN

Cập nhật ngày : 16-11-2014

Lượng khách Hàn Quốc đến miền Trung tăng đột biến trong những năm gần đây. 

Vị trí bản đồ