»  TIN TỨC SỰ KIỆN

DANH SÁCH PHÒNG HỌC CƠ SỞ 2 - UPDATE  DANH  SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 2  SUẤT 1

  5H30-7H30

  LỚP

  GIÁO VIÊN

  PHÒNG

  GIỜ HỌC

  Cá 

  Cô Trang

  301

  6h

  Ong (ghế lớn)

  Cô Kham

  103

  6h

  Sư tử

  Cô Thùy

  204

  6h

  Sơn ca (ghế nhỏ)

  Cô Diễm

  101

  5h30

  Toán IQ2

  Cô Trang

  104

  6h

  Phụ đạo

  Cô Hằng

  203

  5h30

  Vành khuyên

  Cô Nhi

  202

  5h30


  SUẤT 2

  7h30-9h30

         

  Trung sơ cấp 1

  Cô Hạnh

  201

   

  Trung sơ cấp 1

  Cô Hằng

  203

   

  Trung sơ cấp 1

  Cô Dung

  103

   

  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 3

   

   

  SUẤT 1

  5H30-7H30

  LỚP

  GIÁO VIÊN

  PHÒNG

  NOTE

  Hổ

  Cô Ruby

  203

  6h

  Đại bàng

  Cô Kham

  202

  6h

  Pikachu (ghế lớn)

  Cô Thùy

  101

  6h

  Thiên nga (ghế nhỏ)

  Josh

  103

  6h

  Chuồn chuồn

  Trang

  204

  6h

  Hàn sơ cấp 1

  Cô Tuyết

  201

  6h

  Hàn sơ cấp 1

  Cô Hạnh

  301

  6h


  SUẤT 2

  7h30-9h30

  Anh văn giao tiếp 1

  Ruby

  203

   

  Nhật sơ cấp 1

  Cô Dương

  301

   

  Hàn sơ cấp 1

  Cô Hạnh

  302

   

  Trung sơ câp 1

  Cô Liễu

  204

   

  Hàn sơ cấp 2

  Vân

  104

   

  Trung sơ cấp 1

  Hằng

  201

   

  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 4


  SUẤT 1

  5h30-7h30

  Bồ câu (ghế lớn)

  Cô Diễm

  101

  5h45

  Josh

  301

  6h

  Ong (ghế lớn)

  Cô Kham

  103

  6h

  Chim sẻ

  Cô Ruby

  203

  6h

  Họa mi

  Cô Trang

  201

  6h

  Toán IQ2

  Cô Trang

  301

  6h

  Phụ đạo

  Cô Hằng

  204

  5h30


  SUẤT 2
  7h30-9h30

   

       

  Trung sơ cấp 1

  Cô Dung

  103

   

  Hàn sơ cấp 1

  Cô Vân

  202

   

  Anh văn tổng quát

  Cô Kham

  203

   

  Anh văn giao tiếp 1

  Cô Trang

  201

   

  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 5  SUẤT 1

  5h30-7h30

         

  KET

  Cô Diễm

  302

  5h30

  Hổ

  Cô Ruby

  203

  6h

  Đại bàng

  Cô Kham

  202

  6h

  Thiên nga (ghế nhỏ)

  Cô Thùy

  103

  6h

  Chuồn chuồn 

  Cô Trang

  204

  6h

  Hàn sơ cấp 1

  Cô Tuyết

  201

  6h

  Hàn sơ cấp 1

  Cô Hạnh

  301

  6h


   SUẤT 2

  7h30-9h30

  Hàn sơ cấp 2

  Cô Vân

  104  Nhật sơ cấp 1

  Cô Dương

  301

   

  Hàn sơ cấp 1

  Cô Hạnh

  302

   

  Trung sơ cấp 2

  Cô Liễu

  204

   

  Anh văn giao tiếp 1

  Ruby

  203

   

  Trung sơ cấp 1

  Cô Hằng

  201

   

  Trung sơ cấp 1

  Cô Dung

  103

   

  DANH SÁCH PHÒNG HỌC THỨ 6

  SUẤT 1
  5H30-7H30

  Chim sẻ

  Cô Ruby

  203

  6h

  Họa mi

  Cô Trang

  202

  6h

  Sư tử 

  Cô Thùy

  204

  6h

  Bồ câu (ghế lớn)

  Thầy Mauri

  103

  5h45

  Sơn ca (ghế nhỏ)

  Cô Diễm

  101

  5h30

  Vành khuyên

  Cô Nhi

  202

  5h30

  SUẤT 2

  7H30 – 9H30

   

       

  Trung sơ cấp 1

  Cô Hạnh

  302

   

  Trung sơ cấp 1

  Cô Hằng

  101

   

  Anh văn tổng quát 

  Cô Kham

  203

   

  Anh văn giao tiếp 1

  Cô Trang

  201

   

  Hàn sơ cấp 1

  Cô Vân

  301

   

   

   »  Các bản tin khác

  Vị trí bản đồ