Đào tạo >> Luyện thi IELTS

Luyện thi IELTS (xem chi tiết)

Cập nhật ngày : 13-11-2014

Chương trình Luyện Thi IELTS từ cơ bản đến Nâng cao - Bảo hiểm đầu ra.
Chương trình Luyện Thi IELTS từ cơ bản đến Nâng cao chuẩn bị cho học viên chiến lược, kỹ năng và kiến thức cần thiết để tham gia kỳ thi IELTS. Học viên sẽ học kỹ năng trả lời câu hỏi trong các phần thi nghe, nói, đọc, viết của kỳ thi IELTS.
 

Vị trí bản đồ