»  KHÓA HỌC » Tiếng Hàn

Luyện thi TOPIK Tiếng Hàn

  Khóa học Luyện Thi Năng lực Tiếng Hàn với trình độ sơ cấp (cấp 1 -2), trung cấp (cấp 3-4), cao cấp (cấp 5-6). TOPIK (Test of proficiency in Korean) là bài thi kiểm tra tổng hợp trình độ tiếng Hàn của những người học tiếng Hàn như một ngôn ngữ thứ 2.

  Khóa học

  Thông tin khóa học

  Mục tiêu khóa học

   

  Luyện thi TOPIK Cấp1

  1.300.000/khóa

  Khóa 2.5 tháng

  Tuần học 3 buổi

  Mỗi buổi 1.5h

  - Dành cho những người đã có căn bản về tiếng Hàn

  - Có thể tiến hành chức năng ngôn ngữ cơ bản cần thiết trong cuộc sống đời thưởng như” giới thiệu bản thân, mua đồ vật, gọi thức ăn”, đồng thời có thể hiểu và biểu hiện được nội dụng có liên quan đến chủ đề quen thuộc và cá nhân như “ tự tin của bản thân, gia đình, sở thích, thời tiết.

  - Có thể hoàn thành một câu văn đơn giản dựa vào sự hiểu biết về khoảng 800 từ vựng và ngữ pháp cơ bản.

  - Có thể hiểu và hoàn thành được những câu đơn giản trong sinh hoạt và trong thực tế.

  Luyện thi TOPIK Cấp 2

  1.500.000/khóa

  Khóa 2.5 tháng

  Tuần học 3 buổi

  Mỗi buổi 1.5h

  - Dành cho người đã có TOPIK cấp độ 1 và học thêm 3-6 tháng để lấy Topik cấp độ 2

  - Có thể tiến hành chức năng cần thiết được sử dụng trong cơ quan công cộng như ‘ bưu điện, ngân hàng và chức năng cần thiết trong đời sống hàng ngày như “ việc gọi điện, việc nhờ vả’.

  - Có thể dùng khoảng 1,500~2,000 từ vựng để có thể hiểu và sử dụng thành đơn vị đoạn văn liên quan đến chủ đề quen thuộc và cá nhân .

  - Có thể sử dụng để phân biệt dùng ngôn ngữ theo tình huống chính thức và tình huống không chính thức

  Luyện thi TOPIK Cấp3

  1.700.000/khóa

  Khóa 2.5 tháng

  Tuần học 3 buổi

  Mỗi buổi 1.5h

  - Dành cho người đã có TOPIK cấp độ 2 và học thêm 3-6 tháng để lấy Topik cấp độ 3

  - Không cảm thấy trở ngại khi hướng dẫn về đời sống hàng ngày, và có thể tiến hành chức năng ngôn ngữ cơ bản cần thiết cho việc duy trì mối quan hệ xã hội và sử dụng các thiết bị công cộng đa dạng.

  - Chủ đề cụ thể và thân thuộc có thể biểu hiện và hiểu chủ để xã hội thân thuộc đối với bản theo theo từng đơn vị đoạn văn.

  - Phân biệt đặc tính cơ bản trong văn nói và văn viết , hiểu và có thể sử dụng.

  Luyện thi TOPIK Cấp 4

  1.900.000/khóa

  Khóa 2.5 tháng

  Tuần học 3 buổi

  Mỗi buổi 1.5h

  - Dành cho người đã có TOPIK cấp độ 3 và học thêm 3-6 tháng để lấy Topik 4

  -  Có khả năng nói cần thiết cho việc ở những nơi công cộng và giữ mối quan hệ cá nhân, có một số khả năng nói khi làm việc thông thường.

  - Có thể tiến hành chức năng ngôn ngữ cần thiết trong việc duy trì mối quan hệ xã hội và sử dụng thiết bị công cộng, đồng thời có thể tiến hành ở một mức độ nào đó chức năng cần thiết cho việc thực hiện công việc hàng ngày.
    -  Thêm vào đó, có thể hiểu rõ được nội dung ‘ thời sự, báo chí’, đồng thời so sánh được chính xác, hiểu được cặn kẽ và có thể sử dụng được các chủ đề về xã hội chung

  - Dựa vào việc hiểu về văn hóa Hàn Quốc tiêu biểu và các biểu hiện về mặt thành ngữ được sử dụng thường xuyên,thì có thể hiểu và sử dụng được nội dung về mặt văn hóa, xã hội.

  Luyện thi TOPIK Cấp 5

  2.100.000/khóa

  Khóa 2.5 tháng

  Tuần học 3 buổi

  Mỗi buổi 1.5h

  - Dành cho người đã có TOPIK cấp độ 4 và học thêm 3-6 tháng để lấy Topik cấp 5

  - Có thể tiến hành ở một mức nào đó chức năng ngôn ngữ cần thiết cho việc thực hiện công việc hay nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên môn.

  - Có thể hiểu và sử dụng những chủ đề không thân mật trên toàn bộ các lĩnh vực như 'Chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa'.

  - Phân biệt chính xác ngôn ngữ theo từng mạch văn trong ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết và mạch văn chính thức và không chính thức, rồi có thể sử dụng.

  Luyện thi TOPIK Cấp 6

  2.300.000/khóa

  Khóa 2.5 tháng

  Tuần học 3 buổi

  Mỗi buổi 1.5h

  - Dành cho người đã có TOPIK cấp độ 5 và học thêm 3-6 tháng để lấy Topik cấp 6

  - Có thể tiến hành tốt và chính xác chức năng ngôn ngữ cần thiết cho việc thực hiện công việc và nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn

  - Có thể hiểu và sử dụng các chủ đề không thân mật trên toàn bộ các lĩnh vự như 'Chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa'.

  - Tuy đạt được tiêu chuẩn như người Hàn Quốc nhưng không gặp trở ngại về việc biểu hiện ý nghĩa.

   
  Tag: hoc tieng han quoc o da nang, tiang han quoc o da nang, da nang hoc tieng han quoc o dau, học tiếng hàn quốc ở Đà nẵng, địa chỉ dạy tiếng hàn ở đà nẵng, địa chỉ học tiếng hàn quốc, trung tâm dạy tiếng hàn quốc, hoc tieng han, hoc tieng han o da nang, hoc tieng han quoc o da nang, dia chi hoc tieng han o da nang, hoc tieng han quoc o da nang, tiang han quoc o da nang, da nang hoc tieng han quoc o dau, học tiếng hàn quốc ở Đà nẵng, địa chỉ dạy tiếng hàn ở đà nẵng, địa chỉ học tiếng hàn quốc, trung tâm dạy tiếng hàn quốc, hoc tieng han, hoc tieng han o da nang, hoc tieng han quoc o da nang, dia chi hoc tieng han o da nang, trung tam day tieng han o da nang, da nang hoc tieng han quoc o dau, trung tâm dạy tiếng hàn ở đà nẵng, đà nẵng học tiếng hàn ở đâu, địa chỉ dạy tiếng trung ở đà nẵng, địa chỉ học tiếng trung ở đà nẵng, dia chi hoc tieng trung tai da nang, trung tam dao tao tieng trung tai da nang, dia chi dao tao tieng trung tai da nang, hoc tieng trung tai da nang, hoc tieng trung giao tiep

   »  Các bản tin khác

  Vị trí bản đồ