Cơ Sở 1 : 234 Ngũ Hành sơn - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng  
Tel: 02363.911.999 - Email
ngoaingubroadway@gmail.com


Cơ sở 2 : 601 Tôn Đức Thắng - Quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng       
Tel: 02363.736.999 - Email: ngoainguquoctebroadwaycs2@gmail.com

Cơ sở 3 : 376 Ngũ Hành Sơn - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng 
Tel: 01222.911.999 - Email: ngoaingubroadway@gmail.com

Cơ sở 4 : 129 Phạm Tứ - Quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng               
Tel: 01292.911.999 - Email: ngoaingubroadwaycs4@gmail.com

Cơ sở 5 : 232 Ngũ Hành Sơn - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng   
Tel: 02363.836.999 - Email: ngoaingubroadway@gmail.com 


Quý khách hàng vui lòng gửi thông tin yêu cầu đến văn phòng Broadway

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN